Posts

Quy trình thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu

Thời gian cấp sổ đỏ lần đầu bao lâu? Những lưu ý cần biết

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày…